Glasmager Anette Fasmer rykkede den 27. marts 2002 ind i Rønnes gamle fredede Hovedvagt. Dermed holdt kunsten sit indtog med 100 års forsinkelse. Der er nu galleri og værksted i de gamle celler, udstilling i skorstenen til de tidligere bilæggerovne samt butik i den fine officersstue.

Maleren Kristian Zhartmann:
Zhartmann forsøgte for 100 år siden at erhverve Hovedvagten og indrette atelier der. Han skrev blandt andet:

"Amaliegade 14, 9. november 1903. Min bedste veninde!
Dit Brev i dag, kære Moder, takker jeg Dig meget for. Det elektriserede mig at høre om Hovedvagten, og jeg har siden 10 i morges uafbrudt tænkt paa den Sag. ...

Jeg ville virkelig overmaade gerne have Hovedvagten, tænker ogsaa jeg kan have raad dertil. Foreløbig må jeg for Skolens Skyld blive Vinteren over her, men er så nok om Somren i Danmark. Bliver jeg gammel, kan det være godt at være fast i Rønne og gøre besøg her. Hvad jeg ejer ved jeg ikke-.. Det er vel over 10.000 mulig 15.000, og for det skulle jeg vel sagtens kunne købe den ...faar jeg virkelig Boligen, holder jeg sikkert Auktion. Her er for 55.000 kr billeder.... Det er noget med at Stedet ville være saa passende, saa skønt at ende mit Liv i..Det vilde være dejligt om Du oplevede dette? Jeg kan se Dig inde i det store lyse Rum..."
.

(Brevet med skitse af huset, i kopi, indgår i en placheudstilling om huset gennem de sidste 258 år).

Kommandanten på Bornholm troede nemt at købet kunne gå i orden med planerne strandede på Krigsministeriets modstand.


Næste
.